Okulumuzda E-Twinnig Projesi

Okulumuzda E-Twinnig Projesi

E-Twinning kapsamında okulumuzda Sağlık İlkokulunun kurucu ortaklığıyla "İyilik Yap Kutuya At" projesi başlatılmıştır.

09.04.2019 69

Öğrencilerde yardımlaşma, paylaşma, sevgi ve hoşgörü duygularını geliştirmek ve öğrencileri iyilik yapmaya teşvik etmek amacıyla, Cihanbeyli ilçesi Sağlık İlkokulunun kurucu ortaklığıyla "İyilik Yap Kutuya At!" E-Twinning projesi okulumuzda başlatılmıştır.

Proje; öğrencilerin kendi tasarladıkları iyilik kutularına yaptıkları iyilikleri yazarak atması ve oluşturulan değerlendirme komisyonunun kutularının açılarak en sıradışı 3 iyiliğin seçilerek iyilik sahiplerinin ödüllendirilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Porjeyle öğrencileri iyilik yapmaya özendirme, yardımlaşma, paylaşma,hoşgörü ve empati duygularının gelişmesi hedeflenmiştir.

Çalışma takvimi;

Nisan ayının ilk haftası iyilik kutuları tasarlanarak koridorlara yerleştirilecek, değerlendirme komisyonu kurulacaktır.

Nisan ayının üçüncü haftası ilk değerlendirme ve ödüllendirme işlemi gerçekleştirilecektir.

Devam eden her ikinci haftada değerlendirme ve ödüllendirme işlemi okul kapanana kadar devame edecektir.